Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
Mgr. Vlasta Lunterová Lun Rozvrh
Riaditeľka
 
 
Mgr. Zuzana Balová BalZ Rozvrh
Zástupkyňa
Zástupca v triede: 1.A
Zástupca v triede: 1.B
Zástupca v triede: 2.A
Zástupca v triede: 2.B
Zástupca v triede: 2.C
Zástupca v triede: 3.A
Zástupca v triede: 3.B
Zástupca v triede: 3.C
Zástupca v triede: 4.A
Zástupca v triede: 4.B
Zástupca v triede: 4.C
 
 
Mgr. Danica Schmidtová Sch Rozvrh
Zástupkyňa
Zástupca v triede: 5.A
Zástupca v triede: 5.B
Zástupca v triede: 5.C
Zástupca v triede: 6.A
Zástupca v triede: 6.B
Zástupca v triede: 6.C
Zástupca v triede: 7.A
Zástupca v triede: 7.B
Zástupca v triede: 7.C
Zástupca v triede: 8.A
Zástupca v triede: 8.B
Zástupca v triede: 8.C
Zástupca v triede: 9.A
Zástupca v triede: 9.B
 
 
Mgr. Petra Andoková And. Triedna učiteľka: 3.A
 
 
Mgr. Eva Balážová Bal Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Matematický krúžok
 
 
Mária Balková Balk Vychovávateľka
Vedie krúžok: ŠKD - Balková
 
 
Mgr. Martina Barcajová Bar Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.A
 
 
Mgr. Kristián Bartoš KBar Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Zuzana Bartošová Bart Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.B
Vedie krúžok: Všetkovedko
 
 
Kornélia Beláková BelN Vychovávateľka
Vedie krúžok: ŠKD - Beláková
 
 
Mgr. Tatiana Belovová BelT Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.B
 
 
Mgr. Peter Bobáľ Bob Rozvrh
Triedny učiteľ: 7.B
Vedie krúžok: Florball chlapci (8.-9.)
Vedie krúžok: Turistický krúžok
Vedie krúžok: Vybíjaná (5.-7.)
 
 
Mgr. Mária Bobišová BobM Vychovávateľka
Vedie krúžok: ŠKD - Bobišová
 
 
Mgr. Ivana Böhmová Böh. Učiteľka
Vedie krúžok: Dramatický krúžok
 
 
Mgr. Adriana Butorová But Triedna učiteľka: 3.B
 
 
Mgr. Jana Čarná Čar Rozvrh
Učiteľka
Kabinet: Telocvičňa
 
 
Mgr. Ján Červoč Čer Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Strelecký krúžok
 
 
Mgr. Pavel Demeter PaD Rozvrh
Triedny učiteľ: 6.C
Vedie krúžok: Futbal - chlapci ( 5.-7.)
Vedie krúžok: Futbal chlapci (8.-9.)
 
 
Mgr. Ľubica Draková Drak Sociálna pedagogička
 
 
Mgr. Janka Dulová Dul Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.A
 
 
PaedDr. Kamila Fajčíková Faj Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.B
Vedie krúžok: Anglický jazyk - Fajčíková
 
 
Mgr. Nina Folková Fol Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.C
 
 
Ing. Edita Glézlová Glez Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.B
Vedie krúžok: Poznaj a chráň
 
 
Mgr. Tibor Gonda Gon Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Andrea Gorejová Gor Vychovávateľka
 
 
Mgr. Andrea Gorejová Gor Sociálna pedagogička
Vedie krúžok: PC krúžok I.
Vedie krúžok: PC krúžok II.
Vedie krúžok: ŠKD - Gorejová
 
 
Mgr. Milada Grančayová Gran Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.C
 
 
Mgr. Marianna Gregušová Greg Učiteľka
 
 
Mgr. Beatrica Havrilová Hav Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.B
Vedie krúžok: Angličtina hrou
Vedie krúžok: Z každého rožka troška
 
 
Mgr. Štefan Horváth Hor Rozvrh
Triedny učiteľ: 8.C
Vedie krúžok: Florball
Vedie krúžok: Futbal - dievčatá
Kabinet: Telocvičňa
 
 
Mgr. Tatiana Horváthová Tat Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.A
 
 
Ing. Ester Hrončeková, PhD. Hron Triedna učiteľka: 5.C
Vedie krúžok: Fyzikálny krúžok
 
 
Mgr. Martina Jačmeníková Jač Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.A
Vedie krúžok: Chcem vedieť slovenčinu I.
Vedie krúžok: Chcem vedieť slovenčinu II.
 
 
Mgr. Zuzana Kaliská Kal Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Jana Kalmárová Kalm Vychovávateľka
Vedie krúžok: ŠKD - Kalmárová
 
 
Mgr. Valéria Kmeťová Kmeť Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Michal Komada Komi Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Martina Komadová Kom Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.B
Vedie krúžok: Nebojme sa monitoru
Vedie krúžok: Učenie hrou
 
 
Helena Kováčová Kov Vychovávateľka
Vedie krúžok: ŠKD - Kováčová
 
 
PaedDr. Žofia Kvietiková Kviet Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
 
 
Mgr. Svetlana Macaláková Mac Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.A
 
 
Mgr. Iveta Maďarová Maď Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Veronika Marcineková Mar Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Mladý chemik
Kabinet: CH/F -Lab.
 
 
Mgr. Soňa Matušková Mat Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.C
 
 
Mgr. Monika Mazúchová Maz Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Zlatica Milatová Mil Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.C
 
 
Želmíra Pretzová Pretz Vychovávateľka
Vedie krúžok: ŠKD - Pretzová
 
 
Mgr. Eva Rozkošová Roz Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.A
Vedie krúžok: Anglický jazyk 1.A
Vedie krúžok: Anglický jazyk 6.A
 
 
Mgr. Mária Sokobová Sokob. Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.B
 
 
Mgr. Andrea Synáková Syn Triedna učiteľka: 1.A

© aScAgenda 2019.0.1138 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 05.11.2018

Novinky

Kontakt

  • ZŠ Nám. A.H.Škultétyho
    Nám. A. H. Škultétyho Veľký Krtíš
  • +421 474830401

Fotogaléria