• Školský klub detí
   • KONTAKTY na vychovávateľky:
    Mgr.Kalmárová Janka 0944 383 131
    Mgr.Bobišová Mária 0944 119 622
    Mgr.Trebuľová Beata 0944 633 880
    Pretzová Želmíra 0949 118 655
    Balková Mária 0944 305 444
    Kováčová Helena 0944 366 657
   • Policajt -koordinátor
   • V zmysle rozkazu Prezidenta Policajného zboru SR č. 55/2023 na zabezpečenie plnenia úloh v súvislosti s ochranou mäkkých cieľov na školách Vám dávame k dispozícii kontaktné údaje za účelom kontaktovania príslušného Obvodného oddelenia PZ v prípade ohrozenia, podozrenia z akejkoľvek protiprávnej činnosti na území školy alebo v súvislosti so žiakmi a zamestnancami školy.
    V prípade potreby môžete taktiež využiť tiesňovú linku polície – 158, prípadne číslo 112 a taktiež nás môžete kontaktovať emailom na adrese: chranimedeti@minv.sk.

    Koordinátor OR PZ VK:ppor.Mgr.Patrik Pál
    mail:patrik.pal@minv.sk
    tel:0961693714
  • POZOR-zmena platieb za ŠKD!Mesto Veľký Krtíš vydalo VZN platné od 10.3.2023 podľa ktorého sa zvyšujú poplatky za dieťa.c) Príspevok na činnosť školského klubu detí- prvé dieťa 15,00 Eur- druhé a každé ďalšie dieťa 10,00 Eur- v hmotnej núdzi- prvé dieťa  10,00 Eur -druhé a každé ďalšie dieťa  8,00 EurTrvalé príkazy si prosím upravte podľa nasledujúcich aktuálnych cien.Za marec chýbajúci doplatok bude vyúčtovaný v júni. Mesiac APRÍL je poptrebné uhradiť 15 eur/dieťa.Ďakujeme za pochopenie.

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Zvonenia

   Nedeľa 3. 3. 2024
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje